cze
22

“Motyle są tutaj na chwilę” 2014

W książce Izy Niewiadomskiej-Labiak “MOTYLE SĄ TUTAJ NA CHWILĘ” temat wiodący to uczucia i postawy dla dorosłego i dziecka rudymentarne: przyjaźń, miłość, wierność, stałość w uczuciach.

Pisarka w swoich opowieściach odkrywa przed młodym czytelnikiem ważne problemy współczesnego nam świata, mające postać złożoną, wymagającą refleksji, namysłu i podjęcia decyzji.

Autorka w swym dydaktyzmie nie jest nachalna, ale skuteczna. Te wierszowane historie są nader wartościowe i godne polecenia. Nawiązują one do tradycyjnej bajki ezopowej, czyli zwierzęcej, ale Pisarka za sprawą poruszanych w nich problemów oraz dobrego stylu, czyni ten gatunek aktualnym, ciekawym i społecznie przydatnym.

dr. hab. Maciej Wróblewski

Kierownik Zakłady Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej

Instytut Literatury Polskiej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu