cze
25

“Na gady nie ma rady” 2013

Wyobraźnia literacka Izy Niewiadomskiej-Labiak sytuuje się bardzo blisko zabawnych, ale i pouczających historii opowiadanych wierszem przez Jana Brzechwę. Toruńska artystka bardzo dobrze opanowała literacki warsztat, potrafi lekką historią zaciekawić młodego czytelnika zająć jego wyobraźnię i podsunąć mu problem do rozstrzygnięcia, dotyczący spraw ważnych i codziennych, żywo obchodzących i dorosłych, i dzieci. To wierszowane historie nader wartościowe i godne polecenia.

W książce “Na gady nie ma rady” warte podkreślenia są elementy wychowawcze, zawarte w tekstach. Autorka uczy szacunku dla inności i odmienności, pokazuje, że każdy z nas jest istota niepowtarzalną, że wolność to sprawa niezmiernie dziś ważna i warta ciągłych starań. Wszystkie te sprawy, jakże istotne dla dziecka, podaje autorka w żartobliwy i artystycznie udany sposób. Walorem książki są ilustracje, które w zamyśle pisarki nie tylko pełnią funkcję wizualizacyjną tekstu literackiego, ale same w sobie noszą wyraźne znamiona sztuki ucząc niebanalnego postrzegania świata.

Tworzyć dobrą i mądrą literaturę dla dzieci to nie lada wyzwanie. Tym bardziej doceniam wartość książek Izy Niewiadomskiej-Labiak.

dr hab. Maciej Wróblewski

kierownik Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej

Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu