sty
7

SPOTKANIA AUTORSKIE Książnice w Toruniu – jesień 2013

Paździenik 2013 – Książnica Kopernikańska nr 6 /ul. Lelewela, Toruń/

Paździenik 2013 – Książnica Kopernikańska nr 11 (ul. Żwirki i Wigury, Toruń)

Paździenik 2013 – Książnica Kopernikańska nr 14 (ul. Łyskowskiego, Toruń)

Listopad-Grudzień 2013 Książnica Kopernikańska nr 8 (u. Rzepakowa, Toruń)

Grudzień – 2013 Mikołajki w toruńskich przedszkolach: “Raczek”, numer 9 i 12Zostaw komentarz